Công ty TNHH SX TM DV Hải Thiên Sơn
Hotline: 0967 722700
0983 121 381
English Việt Nam
Tìm sản phẩm Show Me

Chi tiết sản phẩm

Xe Cẩu Bánh Lốp QY25D531R

Mã sản phẩm:

Tiếp tục xúc tiến tổng thể làm cho khả năng nâng của chúng tôi cần cẩu được cải thiện một lần và một lần nữa. • Jib chiều dài 8.0m, chiều dài cần chính (10.6 - 40.0m). • Tối ưu hóa vị trí xoay trung ương làm tăng khả năng nâng của cần cẩu trên phía sau. • khoảng Outrigger lớn cải thiện sự ổn định làm việc của cần cẩu rất nhiều, • Thông qua phân tích cấu trúc và tính toán các phương pháp tiên tiến quốc tế để phát triển năng lực nâng của cần cẩu sâu sắc. • Dẫn đầu quá trình sản xuất phát triển vượt bậc trong thương mại.

Thông tin chi tiết

Các sản phẩm khác

Sản phẩm đang được cập nhật